20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν ως το 2030 από τα ρομπότ

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε πρόσφατα, αναμένεται αύξηση της ανεργίας στον κατασκευαστικό τομέα λόγω της εισόδου των βιομηχανικών ρομπότ. Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε ρομπότ που εγκαθίσταται χάνονται κατά μέσο όρο δυο θέσεις εργασίας από το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό.

Η εταιρία Oxford Economics η οποία πραγματοποίησε την έρευνα έχει υπολογίσει ότι από το 2000 έχουν εξαφανισθεί περίπου 1,5 εκατομμύρια θέσεις εκ των οποίων 250.000 στις ΗΠΑ, 400.000 στην Ευρώπη και 500.000 στην Κίνα.

Περισσότερο ευάλωτες είναι οι θέσεις του λιγότερο εξειδικευμένου προσωπικού ιδιαίτερα αυτών που πραγματοποιούν καθημερινά μια επαναλαμβανόμενη εργασία, καθώς τα ρομπότ εμφανίζουν ασύγκριτα μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Αντίθετα θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν δημιουργικότητα και πιο εξειδικευμένες δεξιότητες δεν αναμένεται να κινδυνεύσουν στο άμεσο μέλλον από την προέλαση του αυτοματισμού.